Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie

Gminny  Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie zgodnie z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015- 12- 29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020 – 09 - 21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej prze4z podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki adres poczty elektronicznej: goksit@korycin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 85 711 41 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
w Korycinie

Adres organu odwoławczego: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Adres e-mail organu odwoławczego: goksit@korycin.pl

Telefon organu odwoławczego: 857114137

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie znajduje się przy ul. Knyszyńskiej 2a.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie zlokalizowany jest w piwnicy, parterze
i I piętrze.

Dostęp dla interesantów do części głównej GOKSiT, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek GOKSiT pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Dostęp poprzez windę usytuowaną na zewnątrz budynku GOKSiT, posadowioną od strony parkingu na tyłach wejścia do budynku GOKSiT. Wejście do sali  lustrzanej w piwnicy za pomocą  schodów na parter budynku, holu oraz pomieszczeń sali konferencyjnej, odbywa się szerokimi drzwiami.

Do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową zostaje oddelegowany pracownik – nr kontaktowy do pracownika 857114137.

Sanitariaty dla interesantów wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

 

Konar

Konar Kora Korycin

Zespół Szkół w Korycinie

Urząd Gminy Korycin

Przedszkole Korycin

maratony polskie pl

Fundacja biebrzańska

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

woak

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki